liên hệ (聯絡我們)

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG ĐA NGÔN NGỮ

 

Quầy Trung tâm dịch vụ khách hàng của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Fubon cung cấp dịch thuật đa ngôn ngữ, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề về bảo hiểm.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng vào giờ hành (từ thứ 2 đến thứ 6).

 

E-mail:HO531.life@fubon.com

Service hotline:0809-000-550 (Hỗ trợ chăm sóc tiếng Trung và tiếng Anh)

 

TOP

為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息。

當您繼續瀏覽(使用)本網站或關閉本視窗,即表示您同意Cookies技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護聲明如何停止Cookies蒐集